De elektrische auto - Het belang van elektrische auto's

De elektrische auto

www.deelektrischeauto.nl

De website met alle informatie en nieuwtjes rondom de elektrische auto in Nederland!

Het belang van elektrische auto's Het is mogelijk dat de brandstofmotor zal verdwijnen. In 1990 werd in de Amerikaanse staat Californië het "Zero Emission Vehicle Program" van kracht, dat een serie van maatregelen inhield om fasegewijs te komen tot verkoop van auto's (vrijwel) zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Mede door deze stimulans en in een tijd van broeikaseffect en luchtvervuiling komen autofabrikanten inmiddels met alternatieven, zoals:

Wilt u meer informatie over de elektrische auto?

Kijk dan snel op: www.deelektrischeauto.nl